SARABUIRA Salut i Bellesa Lleida Lleida

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SARA BUIRA ARCAU SL amb CIF B25804188 actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present web.

SARA BUIRA ARCAU SL informa als usuaris que compleix amb la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34 / 2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de l'organització esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, SARA BUIRA ARCAU SL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que SARA BUIRA ARCAU SL es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, SARA BUIRA ARCAU SL anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.


CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de SARA BUIRA ARCAU SL que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES


VOLUNTARIETAT:
S'informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que puguin ser continguts en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.


CONSEQÜÈNCIA:
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats SARA BUIRA ARCAU SL els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular SARA BUIRA ARCAU SL podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.


C / Camp de Mart 16 - 25006 Lleida.


Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a SARA BUIRA ARCAU SL a l'adreça dalt indicada.


INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT


DADES QUE ES CONSERVEN:
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per SARA BUIRA ARCAU SL i pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses vinculades al sector.


SARA BUIRA ARCAU SL
és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a SARA BUIRA ARCAU SL amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.


AMB QUINA FINALITAT:
Així mateix, li comuniquem que la informació de la base de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.


Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació d'aquests per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.


Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè SARA BUIRA ARCAU SL pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa oa altres temes relacionats.


COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER


L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades que, si s'escau utilitzi l'entitat, implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat; donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web.

www.sarabuira.com


EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, com és el cas d'informació sobre serveis d'estètica en general i especialitats, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a SARA BUIRA ARCAU SL tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos SARA BUIRA ARCAU SL col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.


SARA BUIRA ARCAU SL
pot vendre, llogar o cedir les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a empreses vinculades al sector.


BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ


Per als casos en què l'usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de SARA BUIRA ARCAU SL aquests en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a
info@sarabuira.comRESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.


SARA BUIRA ARCAU SL
no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents informacions és SARA BUIRA ARCAU SL amb domicili en C / Camp de Mart 16 - 25006 Lleida i amb la gestió del domini d'Internet www.sarabuira.com inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través del correu electrònic info@sarabuira.com


Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE ALTRES WEB'S I XARXES SOCIALS


L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.


SARA BUIRA ARCAU SL
col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.


SARA BUIRA ARCAU SL
es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.